Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

 

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou MIPA , Stavbárov 3, 071 01 Michalovce  (ďalej len predávajúcim) a zákazníkom firmy MIPA (ďalej kupujúci). Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.


Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Na objednávku je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.


Ceny

Ceny sú uvádzané bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu.
 

Platobné podmienky

Tovar zasielame na dobierku ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu v hotovosti.

Záloha za objednaný tovar

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho je kupujúci povinný zložiť zálohu vo výške 50% z maloobchodnej ceny tovaru s DPH (ak nie je dohodnuté inak) po doručení záväznej písomnej objednávky.
 

Dodanie tovaru

Tovar možno objednávať a osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 15.15 v skladoch predávajúceho v Michalovciach. Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.
 

Spôsoby dodania tovaru

Objednávaný tovar zasielame prepravnou spoločnosťou. Pri objednávke doručenej do 11:00 predávajúci zabezpečí expedíciu tovaru zo svojho skladu v nasledujuci pracovný deň.
cena za balné a prepravu:

tovar do 100,- Eur bez DPH 5,- Eur
tovar nad 100,- Eur bez DPH zdarma


V prípade osobneho prevzatia tovaru v našom sklade balné a poštovné sa neučtuje.
V prípade požiadavky na iné prepravné služby hradí kupujúci prepravné náklady danej prepravnej služby.
V prípade, že celá objednávka nie je vybavená z dôvodu nedostatku tovaru, poplatok za balné a prepravu účtujeme len pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.
 

Upozornenie. Pri preberaní tovaru:

Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV:

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.